Bokenäs Hav Spa Möten har avvecklats

Bokenäs Hav Spa Möten har nu avvecklats efter snart 23 års konferens- och fritidsverksamhet. Bokenäs har i snitt haft ca 45.000 gästnätter per år med 30-35 årsanställda.

Fastigheten ägdes av Volvokoncernens personalstiftelse (AB Volvo) och personalstiftelsen PBF (GKN Trollhättan tidigare Volvo Aero).

Axia Hotel Management AB (Axia) ansvarade för drift, underhåll och utveckling av Bokenäs.

Stiftelserna beslutade att sälja fastigheten Bokenäs med sin attraktiva verksamhet för två år sedan. Målsättningen för Axia, tillsammans med ny fastighetsägare, har därefter varit att utveckla och uppgradera Bokenäs till en ny modern resort-anläggning i brf-form med ett av Bohusläns mest attraktiva lägen. Förhandlingarna med fastighetsägaren och Axia ledde dock till ett förlikningsavtal och att verksamheten lades ner. Stiftelserna beslutade att sälja fastigheten utan verksamhet, till Youmeet AB. Den nya fastighetsägaren, Youmeet AB, ett helägt dotterbolag till Stenhaga Fastigheter, planerar annan verksamhet för anläggningen. Youmeet tog över fastigheten den 19 april 2016.

Medarbetarna har under alla år varit Bokenäs största tillgång. Deras känsla och empati för gästerna, att bry sig om varandra och att ta ansvar för sin arbetsplats har varit helt unik. Ägargruppen inom Axia kommer att fortsätta att utveckla sina konsult- och managementuppdrag inom besöksnäringen.

Lars Eric Fält VD/ägare Axia Hotel Management AB Ansvarig för Bokenäs sedan 1993